Vad är parasport?

Parasport är sport som utövas av funktionshindrade. Bara för att man är eller blir funktionshindrad innebär detta inte att man inte kan leva ett aktivt liv, tvärtom är det extra viktigt att man ser till att röra på sig så mycket som man kan. Parasport är helt enkelt samlingsnamnet för sporter som utövas av funktionshindrade. I denna typ av sport delar man in personerna som deltar i sporterna i grupper på olika sätt. Man delas inte bara in i grupper efter kön, utan man delar även in deltagarna i grupper efter vilken typ av funktionsnedsättning man har och i vilket grad. Parasport uppkom efter de två världskrigen. Man hade ett högt antal skadade personer med olika typer av funktionsnedsättningar och därav skapades intresset för parasport som en typ av rehabilitering. Många av dessa personer var dessutom intresserade av sport innan dess att de blev skadade och det faktum att man skapade parasport gav dem en högre livskvalitet.

I parasport kan personer med funktionsnedsättning helt enkelt tävla och delta på liknande villkor som de som inte har en funktionsnedsättning. Generellt sett delas deltagarna in i tre grupper. De som har rörelsehinder, de som har utvecklingsstörning och de som har synskada. Det finns även en motsvarighet till de olympiska spelen inom parasport, detta är de paralympiska spelen och man anordnar dem på samma ort och de anordnas även av samma tävlingsorganisation. De paralympiska spelen tar plats varje år direkt efter de olympiska spelen. De personer som har en utvecklingsstörning kan istället delta i Special Olympias World Games som anordnas vartannat år sedan 1968.

Vanliga sporter inom parasport är bland annat sitski, rullstolstennis, rullstolscurling, rullstolsbasket och kälkhockey. Det finns dock otroligt fler sporter och grenar. Därav om man har en funktionsnedsättning hindrar detta inte en från att delta i sporter eller hitta en sport som passar en perfekt.